Pin

1.Cài đặt
2.Quyền riêng tư
3.Bật chia sẻ
4.Phân tích và cải tiến
5.Log – aggregated – date mới nhất
6.Copy hết và past A1
7.https://docs.google.com/spreadsheets/d/10fghgBAwD8YC2Suzh4BOKBpjBpQIbMMsoPDp0C2iD1U/edit#gid=0

Hỗ trợ khách hàng