License key 365

 Để nhận License key office 365 bạn cần:

  1. Thanh toán chuyển khoản sau khi đặt hàng
  2. Để nhận License key gửi tin nhắn zalo đến số 0947668822
  3. Sau khi nhận được License key bạn nhận vào nhập vào đây để sử dụng.
    Trân trọng!
Hỗ trợ khách hàng