Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Fit4U bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng và của Đối tác  (“Thành Viên”). Đây là các thông tin mà Fit4U yêu cầu Thành Viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Fit4U liên hệ xác nhận khi Thành Viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên  TMĐT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và quyền lợi của Đối tác .
 • Đối với Thành Viên là khách hàng, trong quá trình giao dịch, thanh toán tại Fit4U, Fit4U chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 • Đối với Thành Viên là Đối tác khi đăng ký sử dụng dịch vụ, Fit4U yêu cầu Đối tác  cung cấp thông tin, bao gồm: tên và địa chỉ trụ sở của Đối tác ; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế của Đối tác , số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 • Fit4U cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Thành Viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Fit4U về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Fit4U về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Fit4U sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và Fit4U.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Fit4U.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Fit4U có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Fit4U.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu  Fit4U thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của  Fit4U. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Fit4U sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên  Fit4U được Fit4U cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  Fit4U. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Fit4U cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, Fit4U sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Fit4U.
 • Ban quản lý Fit4U yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Fit4U không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Bạn có thể quản lý và xóa cookie tại trình duyệt và phần cài đặt của thiết bị. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, vui lòng truy cập phần trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Fit4U và Đối tác  có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại  Fit4U. Khi phát sinh tranh chấp, Fit4U đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Đối tác  vào chất lượng dịch vụ của  Fit4U và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa của Đối tác, Khách Hàng có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Fit4U sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Fit4U sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Fit4U đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Fit4U thì Fit4U sẽ yêu cầu Khách Hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Fit4U tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Đối tác  cung cấp các thông tin về hàng hóa, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Đối tác , Khách Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Đối tác  cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng. Fit4U sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Khách Hàng và Đối tác  nếu được Khách Hàng hoặc Đối tác  (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Đối tác , Khách Hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị  Fit4U. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối tác , Fit4U sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Fit4U sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về hàng hóa, dịch vụ của Đối tác  đó trên Fit4U, đồng thời yêu cầu Đối tác bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách Hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên Khách Hàng, Đối tác , thì một trong 02 (hai) bên Khách Hàng và Đối tác sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Trân trọng!

Hỗ trợ khách hàng